Go to Top

Informatieavond voor ouders van kinderen met autisme

Autisme is een stoornis die volgens een voorzichtige schatting voorkomt bij 2 op de 1000 mensen. Mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) heb-ben zorg en steun nodig van hun omgeving. Maar autisme wordt niet altijd herkend en begrepen. Vaak lijkt het of men geen invloed kan hebben op het gedrag. Het sociaal dorpsteam organiseert een avond voor ouders van jongeren tot 18 jaar om informatie te verstrekken en van gedachten te wisselen.Bij deze avond zijn consulenten van het sociaal dorpsteam aanwezig.

Tijdstip:             Dinsdag 19 september van 20.00 tot ca 21.30 uur; inloop vanaf 19.45 u
Locatie:            Allemanswaard, Allemanswaard 27 in Amerongen

Programma:
20.00-20.30 uur Presentatie 'De manier waarop er binnen ons gezin gepraat, geregeld en gedaan wordt.'
20.30-21.00 uur Bespreking van aantal onderwerpen in groepjes, zoals:
*      Rollen in het gezin
*      Hoe maak ik een speelafspraak
21.00-21.15 uur  Bespreking uitkomsten subgroepjes
Vanaf 21.15 uur  Informeel gedeelte waarin ervaringen kunnen worden uitgewisseld.

 Aanmelden/meer info:     Bertine van den Bosch, sociaal makelaar Amerongen, Leersum en Overberg via e-mail: bertine.vandenbosch@samenopdeheuvelrug.nl  of telefonisch 06-39095816.